wspomagana finansowo przez

POLSKĄ FUNDACJĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ
 

UWAGA! Inicjały "A.K." używane na naszej witrynie odnoszą się do Armii Krajowej, podziemnej armii walczącej z niemieckim okupantem w Polsce, która była integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych w czasie II-giej Wojny Światowej. Nie należy mylić Armii Krajowej z litewską "Arajs Kommando", referowaną niekiedy w prasie i środkach masowego przekazu jako "A.K.".


Truth is in conformity to fact or reality. Fact is something that actually exists or has actually occurred or has happened.
Fact and truth agree in denoting an assertion that corresponds to reality.
That is why we have chosen this way of discussing the problem and opinions concerning Poland. We are not afraid of the truth but we don't accept expression of a bad opinion about our country based on untruth.
As a first step toward establishing the truth, we want to let know some important events of Poland's history.

Wyślij email     


Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące naszej strony skontaktuj się z naszym Webmasterem

Copyright (c), 1999-2006 by Polish Home Army Ex-Servicemen Association.